TARİHİ ESER RESTORASYONU

     


            Restorasyon;
Tarihsel belge niteliğindeki kültür ürünlerinin gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için yapılan müdahalelerin tümünü kapsayan bir eylemdir. Restorasyon çağlar boyu ‘tamir’ niteliğiyle var olduğu halde, koruma bilinci ve bugün izlenen ilkeler doğrultusunda sürekli geliştirilmektedir.

            Tüm dünyada kültür varlıklarının değerlerinin daha iyi anlaşılmaya başlaması ile birlikte restorasyon da önemi artmaya başlayan bir bilim dalı olmuştur.

            Restorasyonun amacı yapının tarihsel kimliğini ve belge değerini mümkün olduğu kadar az müdahale ile korumaktır. Yapıya yeni bir işlev verilmesi restorasyonun amacı değil aracı olmalıdır. 

            Çok zengin bir kültür mirasına sahip ülkemizde geçmişten günümüze gelen ve Türk mimarlık tarihi evreleri açısından oldukça önem teşkil eden estetik değere sahip kültür varlıklarının yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için, eserlerin onarımı ve korunması oldukça önemlidir. Bunu sağlayabilmek için profesyonel bir çalışma ve son teknik imkanları kullanmak gerekir.

Restorasyon çalışmasına başlamadan önce yapılması gereken çalışmalar ;

1- Araştırma

1.1 Tarihi ve arkeolojik araştırmalar

1.2 Sanat Tarihi Araştırmaları
1.3 Teknik Araştırmalar

1.4 Kültür Varlıklarının Yasal Statüsü

2- Rölöve

2.1 Çizim Teknikleri

2.2 Analiz Çalışmaları

3- Restitüsyon

4- Restorasyon Projesi

Nilşen İnşaat olarak yıllardır tarihi eser değeri taşıyan kültür varlıklarını gelecek kuşaklara sağlıklı biçimde aktarılabilmek için, bilgi ve beceriyle donatılmış, gerekli koruma ve onarımı yapabilecek uzman teknik elemanlarımızla beraber, eski eserlerimizi tarihe duyduğumuz saygı ve heyecanla günümüz Türkiye’sine kavuşturuyoruz.

Amacımız tarihi eser ve dokuların özgün biçimleriyle korunarak, gelecek kuşaklara aktarılmasıdır.

 
 

 
 
 
 
 
 

 Translate: